Legenda Halszki z Zamku Górków

Córka Beaty Kościelskiej i kniazia ostrogskiego Eliasza – Elżbieta przyszła na świat 19 czerwca 1539 roku. Urodziła się już po śmierci swego ojca, który opiekę nad nią powierzył kilku osobom, jednocześnie opiekunem zwierzchnim czyniąc króla Zygmunta Augusta. Elżbieta, znana powszechnie pod zdrobniałym imieniem Halszki, była dziedziczką wielkiej fortuny na Wołyniu i Ukrainie. Starania polskich, litewskich i obcych kandydatów do jej ręki utrudniała matka, zasłaniając się potrzebą zgody Zygmunta Augusta.

Czytaj dalej

Inwestytura w Bazylice Kolegiackiej w Szamotułach

Prezydium Konfraterni Szlacheckiej w Poznaniu podjęło uchwałę o zorganizowaniu w dniu 6 października 2018 roku uroczystej Inwestytury. lnwestyturę przeprowadzi Wielki Mistrz Królewskiego Orderu Świętego Stanisława BM dr Marian Król w Bazylice Kolegiackiej pw. Matki Bożej Pocieszenia i Świętego Stanisława w Szamotułach. Uroczystość  rozpocznie się o godz. 11.00 uroczystą Mszą Świętą koncelebrowaną przez kilkunastu księży pod przewodnictwem ks. prałata Jana Stanisławskiego. Następnie uroczystości i biesiada w Zamku Górków w Szamotułach.