Imienny skład Heroldii

 

                                        

Kanclerz Heroldii Wielkopolskiej                            Archiwista Heroldii Wielkopolskiej
Józef Iwiański h. Jasieńczyk                                      Beata Balczyńska-Vowie herbu Kłosy

 

                                        

Rzeczoznawca                                                            Członek Heroldii Wielkopolskiej
ds. genealogiczno – heraldycznych                       Bogumił Tycz herbu Lechita – Strzelec
Dr Bronisław Nowak herbu Doliwa