Imienny skład Heroldii

Zgodnie z Uchwałą Nr 10 Sejmiku inauguracyjnego Stowarzyszenia „Szlachta Wielkopolska”, który odbył się dnia 21.03.2009 r., Heroldia Wielkopolska ukonstytuowała się w następujący sposób:

 

                                       

Kanclerz Heroldii Wielkopolskiej                            Sekretarz Heroldii Wielkopolskiej
Józef Iwiański h. Jasieńczyk                                       Władysław Gowarzewski h. Prawdzic

 

                                       

Rzeczoznawca                                                            Członek Heroldii Wielkopolskiej
ds. genealogiczno – heraldycznych                         Krzysztof Banaś h. Dołęga
Bronisław Nowak h. Doliwa