Imienny skład Heroldii

 

Kanclerz Heroldii Wielkopolskiej  

Józef Iwiański herbu Jasieńczyk

Członek Heroldii Wielkopolskiej

Bogumił Tycz herbu  Lechita – Strzelec

Członek Heroldii Wielkopolskiej

dr Bronisław Nowak herbu Doliwa

Rzeczoznawca ds. genealogiczno – heraldycznych,

Prezes Stowarzyszenia Szlachty Kresów Wschodnich

Paweł Nowak herbu Doliwa

Archiwista Heroldii Wielkopolskiej

Beata Balczyńska-Vowie herbu Kłosy