Rada Stanu Stowarzyszenia Szlachta Wielkopolska

             Rada Stanu Stowarzyszenia Szlachta Wielkopolska

           

Marszałek Rady Stanu                                                                  

Andrzej Nowakowski herbu Trzy Księżyce

 Wicemarszałek Rady Stanu

Ireneusz Vovie herbu Lechita Czarny Udostojniony

Kanclerz Stanu                                        

płk dypl. pilot  w st. spocz. Zdzisław Domański herbu Larysza           

Kwestor Rady Stanu

Ryszard Truszkowski herbu Drogosław


Archiwista Rady Stanu

Beata Balczyńska-Vowie herbu Kosy

  Członek Rady Stanu  

  Józef Iwiański herbu Jasieńczyk

Członek Rady Stanu

Stefan Domański herbu Larysza

Członek Rady Stanu

Andrzej Goroński herbu Ogończyk


Członkowie Funkcyjni

Chorąży Sztandaru Szlachty Wielkopolskiej

Dawid Vovie herbu Lechita Czarny Udostojniony

Miecznik Miecza Ceremonialnego

Bogumił Tycz herbu Lechita – Strzelec


 Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Szlachta Wielkopolska

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Przemysław Miłosz herbu Lubicz


Członkowie Komisji Rewizyjnej

Teresa Pieńska herbu Złota Wolność

Waldemar Szymański herbu Ślepowron


Sąd Koleżeński

Przewodniczący

Jan Szmidt herbu Lechita – Złotokłosy

Członek Kolegium Sądu Koleżeńskiego

Tadeusz Domański herbu Larissa

Członek Kolegium Sądu Koleżeńskiego

Daniela Kubacka herbu Lechita – Diana


Radcy Rady Stanu

Przewodniczący

Kazimierz Strzyżewski herbu Strzemię

Członek

Tadeusz Bąkowski herbu Lechita – Taurus

Członek

Zbigniew Ścigocki herbu Taczała


Rzecznik Rady Stanu

 

Przewodniczący Kolegium
Przemysław Walewski herbu Kolumna

Członek Kolegium

Michał Ciszak herbu Lechita – Topór