Prezydium i Komisja Rewizyjna

              Prezydium Stowarzyszenia Szlachta Wielkopolska

                                

Marszałek Związku                                           Wicemarszałek
Andrzej Nowakowski h. Trzy Księżyce               Michał Parysek h. Unita

 

                                

Sekretarz Prezydium                                        Skarbnik Prezydium
Zdzisław Domański h. Larysza                           Ryszard Truszkowski h. Drogosław

 

                                

Członek Prezydium                                           Członek Prezydium
Józef Iwiański h. Jasieńczyk                               Stefan Domański h. Larysza

 

Członek Prezydium
Andrzej Goroński h. Ogończyk

 

 Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Szlachta Wielkopolska

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Przemysław Miłosz h. Lubicz

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Waldemar Szymański h. Ślepowron
Zbigniew Piszczatowski h. Prus I