Rada Stanu Stowarzyszenia Szlachta Wielkopolska

             Rada Stanu Stowarzyszenia Szlachta Wielkopolska

Marszałek Rady Stanu                                                                  

płk pilot dypl. Zdzisław DOMAŃSKI herbu Larysza

 Vice Marszałek Rady Stanu

Przemysław MIŁOSZ herbu Lubicz

Kanclerz                                       

Dominik GÓRNY         

Kwestor 

Grażyna ARASIMOWICZ herbu Śreniawa – Ślewpowron

  Radca Stanu  

  Józef Iwiański herbu Jasieńczyk

Radca Stanu

Stefan Domański herbu Larysza

 

Radca Stanu

Zbigniew Ścigocki herbu Taczała


Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Szlachta Wielkopolska

Przewodniczący

Jerzy BRONIKOWSKI herbu Osęk 

 

Członek Komisji Rewizyjnej

Waldemar Szymański herbu Ślepowron

 

Członek Komisji Rewizyjnej

Natasza DĘBIŃSKA – URBANIAK 


Sąd Honorowy

Przewodniczący

Jacek KOCOT

Członek 

Daniela KUBACKA herbu Lechita – Diana

 

Członek 

Bogumił TYCZ