Godło, Proporzec

Godło
Konfraterni Szlacheckiej Orderu św. Stanisława

Proporzec i pieczęć Komandorii Szlacheckiej