Zarząd Konfraterni

Przeor
Michał Parysek herbu Unita

Vice Przeor
Józef Iwiański herbu Jasieńczyk

Kanclerz
płk dypl.  pilot w st. spocz. Zdzisław Domański herbu Larysza

Chorąży Proporca
Przemysław Miłosz herbu Lubicz

Członek
Stefan Domański herbu Larysza