Obchody 200. rocznicy śmierci gen. dyw. Antoniego Amilkara Kosińskiego

10 marca 2023 r. minęła 200. rocznica śmierci współzałożyciela Legionów Polskich we Włoszech – gen. dyw. Antoniego Amilkara Kosińskiego (1769-1823). Z tej okazji, w dniu śmierci generała w czterech miejscowościach leżących na szlaku bojowym, który przebył w czasie wojny polsko-austriackiej w 1809 r. oraz w Poznaniu, w którym jest pochowany, odbyły się uroczyste msze św. w jego intencji. Obchody były wstępem do ogólnopolskich uroczystości planowanych w tym roku w miejscowościach, z którymi oficer był związany. Czytaj dalej

„Armaty ukryte w kwiatach” orężem w walce o niepodległość!

W dobie utraty niepodległości przez Rzeczpospolitą dwory szlacheckie stały się ważną ostoją polskości, symbolem i miejscem jednoczącym naród. Tutaj spotykali się wybitni poeci, muzycy, artyści i wojskowi. Sztuka była orężem w walce z zaborcami.

Czytaj dalej