Kapituła Orderu WRKOS

Zgodnie z Uchwałą Nr 9 Sejmiku inauguracyjnego Stowarzyszenia Szlachta Wielkopolska, który odbył się dnia 21.03.2009 r., Kapituła Orderu „Wielkopolski Rycerski Krzyż Odrodzenia Szlachty – Nobilitas Restituta” ukonstytuowała się w następujący sposób:

                                        

Przeor Kapituły Orderu                                                  Wice-przeor Kapituły Orderu
Włodzimierz Łęcki h. Nałęcz                                            Jerzy Bronikowski h. Osęk

Sekretarz Kapituły Orderu
Krzysztof WIŚNIEWSKI h. Trzaska III

Członek Kapituły Orderu
Henryk BAJER h. Leliwa-Obrona

Członek Kapituły Oyderu
Zbigniew Dwernicki h. Sas