Umocowanie prawne

Dekret Wielkiego Mistrza
o powołaniu Konfraterni Szlacheckiej

Dekret Orderowy Wielkiego Mistrza

Statut Krzyża Orderu Świętego Stanisława