Działacze

DZIAŁACZE STOWARZYSZENIA

Przeor Kapituły Orderu WRKOS – dr inż. Włodzimierz Łęcki herbu Nałęcz
Senator V. Kadencji; Wojewoda Wielkopolski 1990-1997

Vice Przeor Kapituły – Jerzy Bronikowski herbu Osęk

Kanclerz Heroldii Wielkopolskiej – arch. Józef Iwiański herbu Jasieńczyk

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – mgr Natasza Dembińska z domu von Bronikowski herbu Osęk

Sekretarz Prezydium – płk.dypl.pil. w st. spocz. Zdzisław Domański herbu Larysza

Miecznik Wielkopolski V-ce Kanclerz Heroldii Wielkopolskiej – Władysław Gowarzewski herbu Prawdzic

Rzecznik Tradycji i Obyczaju Szlacheckiego – Krzysztof Banaś herbu Dołęga

Kustosz Resursy Szlacheckiej – mgr Andrzej Goroński herbu Ogończyk

Klucznik Stowarzyszenia – Przemysław Miłosz herbu Lubicz

Rzecznik prasowy – red. Jerzy Gołębiewski herbu Gozdawa

Kurator księgozbioru – Marek Pfeiffer-Lenartowicz herbu Jastrzębiec

Paweł Nowak – konsultant ds. heraldyki

Gestor siedziby Stowarzyszenia – mgr Adam Kajkowski herbu Łabędź-Łódź

Chorąży Wielkopolski, Prokurent ds. członkowskich – Ryszard Truszkowski herbu Drogosław

Cześnik Wielkopolski – Stefan Domański h. Larysza

Przedstawiciel Stowarzyszenia w Wielkiej Kapitule Orderu Św. Stanisława – dr Michał Daszczyszak herbu Nałęcz

Przedstawiciel Stowarzyszenia przy Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych – dr Michał Daszczyszak herbu Nałęcz

Przedstawiciel Stowarzyszenia przy Społecznym Komitecie Odbudowy Zamku Królewskiego Przemysła II w Poznaniu – mgr Andrzej Beryt herbu Attinentius