Władze Stowarzyszenia

Rada Stanu Stowarzyszenia Szlachta Wielkopolska

Marszałek Rady Stanu – płk pilot dypl. Zdzisław DOMAŃSKI herbu Larysza

 Vice Marszałek Rady Stanu- Przemysław MIŁOSZ herbu Lubicz

Kanclerz – Dominik GÓRNY   

Kwestor – Grażyna ARASIMOWICZ herbu Śreniawa – Ślewpowron

  Radca Stanu – Józef IWIAŃSKI herbu Jasieńczyk

Radca Stanu

Stefan DOMAŃSKI herbu Larysza

 

Radca Stanu – Zbigniew ŚCIGOCKI herbu Taczała


Komisja Rewizyjna 

Przewodniczący – Jerzy BRONIKOWSKI herbu Osęk 

Członek Komisji Rewizyjnej – Waldemar SZYMAŃSKI herbu Ślepowron

Członek Komisji Rewizyjnej – Natasza DĘBIŃSKA – URBANIAK herbu Osęk 


Sąd Honorowy

Przewodniczący – Jacek KOCOT

Członek  – Daniela KUBACKA herbu Lechita – Diana

Członek – Bogumił TYCZ