Sejmik Szlachty Wielkopolskiej podczas Zjazdu na Zamku Górków w Szamotułach wybrał nowe Władze

Ukonstytuowały się nowe Władze Stowarzyszenia Szlachta Wielkopolska. Marszałkiem Rady Stanu został ponownie wybrany  dotychczasowy Marszałek Andrzej Nowakowski.

Wzorem tradycji pracy organicznej członkowie Stowarzyszenia będą kultywować polską tradycję i historię oraz kreatywnie uczestniczyć we współczesnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych.

Władze Stowarzyszenia Szlachta Wielkopolska

Rada Stanu Stowarzyszenia Szlachta Wielkopolska

Andrzej Nowakowski herbu Trzy księżyce – Marszałek Rady Stanu

Ireneusz Vowie herbu Lechita Czarny Udostojniony – Wicemarszałek Rady Stanu

Płk. pilot w st. spoczynku Zdzisław Domański -herbu Larysza – Kanclerz Rady Stanu

Ryszard Truszkowski herbu Drogosław – Kwestor Rady Stanu

Józef Iwiański herbu Jasieńczyk – Członek Rady Stanu

Stefan Domański herbu Larysza – Członek Rady Stanu

Andrzej Goroński herbu Ogończyk – Członek Rady Stanu

Członkowie funkcyjni

Dawid Vowie herbu Lechita Czarny Udostojniony – Chorąży Sztandaru Szlachty Wielkopolskiej

Bogumił Tycz herbu Lechita- Strzelec – Miecznik Miecza Ceremonialnego

Komisja Rewizyjna

Przemysław Miłosz herbu Lubicz – Przewodniczący

Teresa Pieńska herbu Złota Wolność – Członek

Waldemar Szymański herbu Ślepowron – Członek

Sąd Koleżeński

Jan Szmidt herbu Lechita- Złotokłosy – Przewodniczący

Tadeusz Domański herbu Larissa – Członek

Daniela Kubacka herbu Lechita-Diana – Członek

Heroldia Wielkopolska

Józef Iwiański herbu Jasieńczyk – Kanclerz Heroldii

Beata Balczyńska-Vowie herbu Kłosy – Archiwista Heroldii

Dr Bronisław Nowak herbu Doliwa – Członek Heroldii

Bogumił Tycz herbu Lechita-Strzelec – Członek Heroldii

Radcy Rady Stanu

Kazimierz Strzyżewski herbu Strzemię – Przewodniczący

Tadeusz Bąkowski herbu Lechita-Taurus – Członek

Zbigniew Ścigocki herbu Taczała – Członek

Rzecznik Rady Stanu

Przemysław Walewski herbu Kolumna – Przewodniczący

Michał Ciszak herbu Lechita-Topór

Konfraternia Szlachecka Królewskiego Orderu Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika

Michał Parysek herbu Unita – Przeor

Józef Iwiański herbu Jasieńczyk – Vice Przeor

Płk. pilot Zdzisław Domański herbu Larysza – Kanclerz

Przemysław Miłosz herbu Lubicz – Chorąży Proporca

Stefan Domański herbu Larysza – Członek

Kapituła Orderu Wielkopolskiego Rycerskiego Krzyża Odrodzenia Szlachty- Nobilitas Restituta

Andrzej Nowakowski herbu 3 księżyce – Przeor Kapituły

Ireneusz Vowie herbu Lechita Czarny Udostojniony – Vice Przeor Kapituły

Pułkownik Zdzisław Domański herbu Larysza – Kanclerz

Józef Iwiański herbu Jasieńczyk – Członek Kapituły

Jerzy Bronikowski herbu Osęk – Członek Kapituły