Harda Królowa. Świętosława, córka Mieszka I i królowa szwedzka, duńska, norweska i angielska

Świętosława (Sygryda Storrada) jest postacią niemal zapomnianą w polskiej historii. Mało kto wie, że ta córka Mieszka I była królową szwedzką, duńską, norweską i angielską. Natomiast jej syn, Kanut Wielki, utworzył za swojego życia wielkie imperium Morza Północnego.

Świętosława, która poza polską historiografią nazywana jest Sygrydą Storradą, była żoną Eryka Zwycięskiego, króla Szwecji. Po śmierci Eryka została żoną Swena Widłobrodego, króla duńskiego, norweskiego i angielskiego.

Historycy do dziś toczą spory, czy rzeczywiście Sygryda była córką Mieszka I. Niemniej ilość źródeł, w tym Kroniki świetnie poinformowanego Thietmara wskazują, że pochodziła ona właśnie z piastowskiego rodu.
Świętosława i Eryk Zwycięski.

Ślub Eryka Zwycięskiego i Świętosławy datowany jest na okres 980-984 r. Wobec tego oraz daty urodzenia jej syna (ok. 980 r.) należy z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, iż urodziła się ok. 965-970 r. Wówczas sprawą normalną było wydawanie zaledwie kilkunastoletnich dziewczynek za mąż. Wobec powyższego jej matką musiała być Dobrawa. Z całą pewnością nie Oda i niemal na pewno nie jedna z pogańskich żon polskiego księcia (aczkolwiek tego wykluczyć nie można).

Podobnie jak inne małżeństwa córek panującego, także i to, miało swój wydźwięk polityczny. Mieszko I poszukiwał bowiem sojusznika dla wojen toczonych z plemionami zamieszkującymi tereny ujścia Odry. Miało także stanowić zagrożenie dla wówczas wrogiej wobec Polan Danii.

Z tego małżeństwa urodził się Olaf Skotkonung, późniejszy następca Eryka Zwycięskiego, który zmarł w 995 r.

Więcej

Żródło: Wojtek Duch, https://historia.org.pl/