Starszy brygadier Tomasz Wiśniewski Szefem Sztabu Głównego Wielkopolskiej Gwardii Honorowej

8 lipca Akt Nominacji na Szefa Sztabu Głównego otrzymał oficjalnie starszy brygadier w st. rez. Tomasz Wiśniewski, a dokument wręczył mu Komendant Główny kpt. Gwardii Przemysław Walewski. Tomasz Wiśniewski to nie tylko wysoko wykwalifikowany strażak i biegły sądowy, ale także wykładowca akademicki i sportowiec.

Starszy brygadier Tomasz Wiśniewski nominowany został na stanowisko Szefa Sztabu Głównego z dniem 14 kwietnia 2020 r. Oficjalny Akt Nominacji planowano wręczyć podczas uroczystości Sejmiku na Zamku Górków w Szamotułach, ale z powodu pandemii uroczystość nie mogła odbyć się. Pod dokumentem podpisali się Honorowy Inspektor Gwardii płk. dypl. pilot w st. spocz. Zdzisław Domański i Komendant Główny kpt. WGH Przemysław Walewski.

Dewizą gwardzistów jest „Honor to Służba”. Wielkopolska Gwardia Narodowa nawiązuje do tradycji Straży Ludowej i oddziałów Armii Wielkopolskiej walczących w Powstaniu Wielkopolskim, jednostek Wojska Polskiego II RP i wielkopolskich formacji walczących na frontach II wojny światowej.

Członkowie mają obowiązek uczestniczyć w akcjach i organizowanych ćwiczeniach obrony cywilnej i przysposobienia wojskowego oraz do zdobywania kwalifikacji, ćwiczeń i aktywnego udziału w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych i likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego oraz w innych działaniach mających na celu obronę i ochronę ludzkiego życia.

Pisaliśmy już o charytatywnej akcji dla szpitala w Pleszewie i wielkopolskich strażaków prowadzonej przez ochotników z Wielkopolskiej Gwardii Honorowej. Przekazano maseczki chirurgiczne i fartuchy ochronne potrzebne, by nieprzerwanie leczyć nie tylko chorych, którzy zakażeni zostali koronowirusem COVID-19.


Szef Sztabu Głównego st. bryg. w st. rez. Tomasz Wiśniewski wstąpił w 1994 r. do Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Absolwent oficerskiej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego i Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Ukończył Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

W swojej karierze zawodowej był. m.in. Naczelnikiem Ośrodka Szkolenia w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz zastępcą komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Jako biegły sądowy i śledczy prowadzi dochodzenia popożarowe. Autor licznych ekspertyz, artykułów naukowych i opracowań dotyczących przyczyn powstawania pożarów.

Realizował zadania z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego sprawując nadzór nad jednostkami z terenu województwa. Poprzez intensywne i konsekwentne działania inspirujące szkolenia w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych ciągły nadzór
i systematyczną kontrolę przyczynił się do osiągnięcia wysokiego współczynnika wyszkolenia druhów. W szczególności jednostki włączone do KSRG osiągnęły w ostatnich latach wysoki poziom przeszkolenia.

Jako priorytetowe zadanie w zakresie specjalizacji oraz podstawowych zadań dydaktycznych wprowadził podział na zespoły przedmiotowe. Z uwagi na słabe przygotowanie kadry dydaktycznej w zakresie szkoleń specjalistycznych wprowadził obowiązek doskonalenia wewnętrznego kadry na poziomie specjalistycznym w dziedzinie ratownictwa technicznego. Szkolenia realizowane były dla instruktorów zespołu przedmiotowego Taktyki Działań Ratowniczych z zakresu ratownictwa technicznego
W grudniu 2017 r. w ramach procesu doskonalenia zawodowego w PSP zorganizował warsztaty szkoleniowe z zakresu ratownictwa technicznego w transporcie szynowym oraz w tunelu przy ul. Czechosłowackiej przeprowadził ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „TUNEL”.

Był organizatorem szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego w okresie zimowym w tym pokazu praktycznego zastosowania systemu woda-lód (RSKTM-15).
W 2018 roku poprowadził warsztaty specjalistyczne z zakresu prowadzenia działań ratowniczych z udziałem pojazdów zasilanych czynnikami gazowymi: CNG, LNG i LPG.
4 marca 2018 r. sprawował osobisty nadzór od pierwszych minut interwencji szkolnego Wydziału Działań Ratowniczo-Gaśniczych podczas wybuchu w kamienicy przy ul. 28czerwca 1956 roku w Poznaniu w związku z nie wykonywaniem wszystkich poleceń przez ówczesnego Naczelnika Wydziału. Przejął bezpośredni nadzór nad SiS jednostek ratowniczych wskazanych do koncentracji na terenie Szkoły. Zapewnienie zaplecza logistycznego oraz Wielozadaniowej Kompanii COO dysponowanej do działań.

W ramach Regimentu Operacyjnego dowodzi Pododdziałem Wsparcia Ratowniczego, którego specjaliści planują m.in. praktyczne szkolenia i warsztaty z pierwszej pomocy oraz działań ratowniczych. „Bardzo często zdarza się, że jesteśmy świadkami wielu zdarzeń, w których potrzebna jest natychmiastowa pomoc i skuteczne działanie”,podkreślają oficerowie Wielkopolskiej Gwardii Honorowej Tomasz Wiśniewski i Przemysław Walewski.