Marsz, marsz Dąbrowski! Zapraszamy na wspólne świętowanie do Poznania!

Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 1806 roku to nasza chluba, a zarazem mało znana karta historii Narodu Polskiego. Zapraszamy do wspólnego świętowania zarówno małych jak i dużych Poznaniaków. Dzięki różnym formom aktywności postaramy się przedstawić oraz opowiedzieć o tym wydarzeniu w sposób przystępny, by pamięć o nim nie zniknęła z historii naszego miasta i regionu.

Program tegorocznych obchodów:
5 listopada 2021
17:00 WYKŁAD “Poznański listopad 1806 roku. Rzecz o Napoleonie, Dąbrowskim i Wielkopolanach” Siedziba Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, ul. Mielżyńskiego 27/29, Sala Posiedzeń.
Wykład wygłosi Sekretarz Towarzystwa PTPN prof. UAM dr hab. Rafał Dobek
6 listopada 2021
14:00-16:30 GRA MIEJSKA: “Za Napoleonem”
Karta startowa do pobrania w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Stary Rynek 3
17:00 SPEKTAKL “Wjazd gen. J.H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego do Poznania w 1806 roku”
Stary Rynek – pomiędzy Odwachem a Pałacem Działyńskich
6-10 listopada 2021
UROCZYSTA PREZENTACJA OBRAZU “Wjazd gen. J.H. Dąbrowskiego do Poznania” Jana Gładysza z kolekcji Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, w godzinach otwarcia Muzeum.