Zarząd Konfraterni Szlacheckiej

Przeor
Przemysław Miłosz herbu Lubicz

Vice Przeor
Józef Iwiański herbu Jasieńczyk

Kanclerz
Dominik Górny herbu Junosza