Heroldia

Zgodnie z Uchwałą nr 10 podjętą na inauguracyjnym Sejmiku Stowarzyszenia „Szlachta Wielkopolska”, który odbył się w dniu 21.03.2009 r., powołana została Heroldia Wielkopolska jako ciało kolegialne.
Zadaniem tego Kolegium, występującego pod nazwą „LECHITA” Heroldia Wielkopolska, jest weryfikacja dokumentów rodowych dostarczonych przez członków – kandydatów do potwierdzenia szlachectwa, umożliwiających opracowanie właściwego Drzewa Genealogicznego oraz Wywodu Genealogiczno-Heraldycznego.