Statut medalu jubileuszowego

MEDAL JUBILEUSZOWY

 

                      

 

Statut medalu jubileuszowego

Zgodnie z § 5, 6, 17 i 39 Statutu Stowarzyszenia „Szlachta Wielkopolska” Sejmik Szlachty Wielkopolskiej dnia 21 kwietnia 2012 r. na Sejmiku jednogłośnie przyjęto uchwałę o ustanowieniu medalu jubileuszowego.

1. Insygnia medalowe:
– głównym insygnium medalowym jest Krzyż Maltański ośmioramienny w kolorze białym ozłoconych obrzeżach ramion, umieszczony na czerwonym polu i obramowany wieńcem laurowym;
– wierzchołki krzyża zakończone złotymi kulkami;
– między ramionami krzyża dwa skrzyżowane złote miecze;
– w środku krzyża znajduje się herb Ziemi Wielkopolskiej wg chorągwi Urzędu Marszałkowskiego;
– na dole wieńca (brązowego, srebrnego lub złotego) w owalu, na czerwonym tle, cyfra rzymska (V, X lub XV) określająca jubileuszowe lata stażu członkowskiego;
– na rewersie medalu ozdobny napis „Nobilitas Restituta AD 2008”.

2. Medal jest 3 – klasowy (brązowy, srebrny lub złoty) i przyznaje go Sejmik, na wniosek Prezydium Stowarzyszenia, członkom stowarzyszenia za ich ciągły – pięcioletni, dziesięcioletni lub piętnastoletni – staż członkowski w stowarzyszeniu.

3. Wymiary medalu – średnica 35 mm. Zawieszony na wstążce orderowej, przypinany na lewej piersi. Wstążka orderowa z czerwonej mory o szerokości 35 mm, z dwoma obustronnymi złotymi paskami o szerokości 5mm i 5mm od brzegu wstęgi. W środku pasek złoty o szerokości 5 mm.