Resursa Szlachecka

Stowarzyszenie Szlachta Wielkopolska

Resursa Szlachecka: ul. Gwarna 6 (I p.), 60-703 Poznań

ADRES DO KORESPONDENCJI
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
ul. Piekary 17 piętro 8
61-823 POZNAŃ

 

Dzięki wspaniałomyślności członka Prezydium Stowarzyszenia SZLACHTA WIELKOPOLSKA JW Pana Adama hr. KAJKOWSKIEGO h. Łabędź-Łódź, który to nieodpłatnie użyczył pomieszczenie przy ul. Gwarna 6 w Poznaniu, została otwarta RESURSA SZLACHECKA.

Udostępniony lokal, dzięki twórczej energii i pomysłowości, został w pełni zaadoptowany do potrzeb klubowych Stowarzyszenia. Wyposażenie wnętrza w stylu retro, dzięki hojności sponsorów i ogromnej pracy niektórych członków, uzyskało niepowtarzalną atmosferę.