Władze Heroldii Wielkopolskiej

 

Kanclerz Heroldii Wielkopolskiej  

Józef Iwiański herbu Jasieńczyk

Członek Heroldii Wielkopolskiej

Bogumił Tycz herbu  Lechita – Strzelec

Archiwista Heroldii Wielkopolskiej

Beata Balczyńska-Vowie herbu Kłosy