Statut Orderu WRKOS

WIELKOPOLSKI RYCERSKI KRZYŻ ODRODZENIA SZLACHTY
„NOBILITAS RESTITUTA”

 

Klasa I

Wielki Krzyż Nobilitas Restituta                        Gwiazda Orderowa                  

                  

 

Klasa II                                                                  Klasa III

                  

 

STATUT Orderu „Nobilitas Restituta”

1. Zgodnie z § 5, 6, 17 i 39 Statutu Stowarzyszenia „Szlachta Wielkopolska” (KRS: 0000309769 z dnia 14 lipca 2008 r.) Sejmik Szlachty Wielkopolskiej w dniu 21 marca 2009 r. uchwałą Nr 8 ustanowił autonomiczne i dziedziczne odznaczenie pod nazwą Wielkopolski Rycerski Krzyż Odrodzenia Szlachty (Nobilitas Restituta) zwany dalej orderem WRKOS.

2. Order WRKOS, na wniosek Prezydium Stowarzyszenia, przyznaje tylko i wyłącznie Kapituła Orderu w trzech klasach. W każdej z klas order musi posiadać kolejny numer oraz metrykę grawerską.

3. Order WRKOS jest przyznawany udokumentowanym potomkom rodów szlacheckich (po mieczu jak i po kądzieli) jako wyróżnienie za szczególny wkład do działań w zakresie rozwoju integracji środowisk szlacheckich w kraju i za granicą.

4. Insygnia orderowe. Głównym insygnium orderowym jest Krzyż Maltański ośmioramienny w kolorze białym ozłoconych obrzeżach ramion. Wierzchołki krzyża zakończone złotymi kulkami. Między ramionami krzyża dwa skrzyżowane złote miecze. W środku krzyża znajduje się herb Ziemi Wielkopolskiej wg chorągwi Urzędu Marszałkowskiego. Na rewersie orderu – wieniec z liści dębowych, a w nim Nr…

Klasa I
– Wielki Krzyż Nobilitas Restituta – wymiary krzyża 80mm. Noszony na wstędze orderowej przez prawe ramię. Szerokość wstęgi 120mm, obustronne złote paski szerokości 10mm i 5mm od brzegu wstęgi.
– Gwiazda Orderowa – srebrna o średnicy 80mm. W środku symbol orderu Nobilitas Restituta. Gwiazda noszona jest na prawej piersi.

Klasa II – wymiary 65 – 70mm. Noszony na wstędze orderowej, zawieszony na szyi. Szerokość wstęgi 40mm z dwoma obustronnymi złotymi paskami o szerokości 5mm i 5mm od brzegu wstęgi.

Klasa III – wymiary 50 – 55mm. Zawieszony na wstążce orderowej, przypinany na lewej piersi. Wstążka orderowa z czerwonej mory o szerokości 30mm, z dwoma obustronnymi złotymi paskami o szerokości 5mm i 5mm od brzegu wstęgi.

5. Kapituła Orderu: Przeor, Vice przeor, Sekretarz, Członek, Członek.