Kapituła Orderu Nobilitas Restituta

 Przeor Kapituły Orderu

Andrzej Nowakowski herbu Trzy Księżyce

Vice Przeor Kapituły Orderu

Ireneusz Vowie herbu Lechita Czarny Udostojniony                                           

Kanclerz  Kapituły Orderu

płk dypl. pilot w st. spocz. Zdzisław Domański herbu Larysza

Członek Kapituły Orderu

Józef Iwiański herbu Jasieńczyk

Członek Kapituły Orderu

Jerzy Bronikowski herbu Osęk