Kapituła Orderu WRKOS

 Przeor – Przemysław MIŁOSZ herbu Lubicz

Vice Przeor – Józef Iwiański herbu Jasieńczyk – Lauda

Kanclerz – Dominik GÓRNY herbu Junosza

Członek – Zbigniew ŚCIGOCKI herbu Taczała