„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Zaszczytne wyróżnienie dla wielkopolskiego strażaka!

Konfraternia Mazowieckiej Odznaki św. Floriana MAZOVIA zaszczytnym odznaczeniem Komandorii św. Floriana uhonorowała starszego brygadiera w stanie spocz. mgr. inż. Tomasza Wiśniewskiego, pełniącego funkcję Szefa Sztabu Głównego Wielkopolskiej Gwardii Honorowej przy Heroldii Wielkopolskiej.

Komandor Kapituły Jacek Gromek podkreślił wieloletni wkład wielkopolskiego strażaka w licznych inicjatywach zawodowych, edukacyjnych, sportowych na polu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Przypomnijmy, że starszy brygadier w stanie spocz. mgr inż. Tomasz Wiśniewski jest absolwentem Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Jako zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu dał się poznać jako pedagog i wykładowca wprowadzjąc nowatorskie formaty kształcenia uwzględniające nowoczesne technologie.

Obecnie pełni funkcję prezesa prestiżowego Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych. Jako wykładowca m.in. Politechniki Poznańskiej, Wyższej Szkoły Bankowej, Akademii Leona Koźmińskiego jest promotorem licznych prac na studiach podyplomowych. Od 2005 roku jest biegłym sądowym w dziedzinie pożarnictwa, od 2007 roku rzeczoznawca SITP w zakresie ustalania przyczyn pożarów.

Tomasz Wiśniewski pasjonuje się historią Polski i regionu. Pełni funkcję Szefa Sztabu Głównego Wielkopolskiej Gwardii Honorowej, dzieląc się swoim doświadczeniem jako starszy oficer straży pożarnej i wieloletni dowódca Kompanii Reprezentacyjnej.

Aktywny miłośnik sportu, kolarz, biegacz, duathlonista. Posiada licencje płetwonurka oraz młodszego nurka MSWiA. Organizator jedynych jak do tej pory Mistrzostw Polski Strażaków w Triathlonie, współorganizator Międzynarodowego Pucharu Strażaków (IFC) w biegu na 10 km w ramach Biegu Ognia i Wody na Torze Poznań.


Historia św. Floriana

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” – takie jest motto strażaków. Związek strażaków ze świętym Florianem, datuje się od wieków. Święty Florian urodził się ok. 250 r. n.e. w Zeiselmauer (dzisiejsza dolna Austria). W młodości został legionistą cesarza Dioklecjana i zajmował stanowisko dowódcy kohorty zajmującej się m.in. gaszeniem pożarów.

W 1184 r. biskup Modeny, na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, sprowadził relikwie św. Floriana do Krakowa. Od tego czasu datuje się kult św. Floriana w Polsce. Święty Florian został w 1436 r. przez biskupa krakowskiego kard. Zbigniewa Oleśnickiego ustanowiony -jednym z czterech głównych patronów Królestwa Polskiego.

Św. Florian jest patronem wykonywanych zawodów wiążących się z ogniem: strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy i piekarzy. Gdy zaczęły tworzyć się pierwsze formacje, oddziały ochrony przeciwogniowej, skupiały się pod jego imieniem. W Królestwie Polskim po zawiązaniu się licznych organizacji i oddziałów obrony przeciwpożarowej w 1915 r. władze rosyjskie zatwierdziły ustawę Towarzystwa Świętego Floriana, a obradujący w 1916 r.w Warszawie Ogólnokrajowy Zjazd Straży Ogniowej powołuje Związek Floriański. Zmiany w okresie powojennym wiele zmieniły w działalności straży ogniowych, zmieniono odznaki, symbole, sztandary, zniknął z nich również św. Florian, ale zawsze Ochotnicze Straże Pożarne trzymały się swojego patrona, współuczestniczyły w obchodach uroczystości religijnych związanych z datą 4 maja i tak jest do dziś.


Przemysław Walewski

Fot. archiwum T.Wiśniewski.