Sejmik Szlachty Wielkopolskiej w Zamku Górków w Szamotułach

 

Przewidywany program obrad:

l. Otwarcie obrad oraz powitanie przybyłych gości i członków Stowarzyszenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Sejmiku oraz Komisji Skrutacyjnej.
3. Podsumowanie działalności Stowarzyszenia.
4. Wybory do władz Stowarzyszenia.
5. Przyjęcie zmienionego Statut Stowarzyszenia.
6. Renobilitacja i nobilitacja do stanu szlacheckiego.
7. Występ muzyczny.
8. Dekoracja zasłużonych członków i przyjaciół Stowarzyszenia.
9. Uroczysty bankiet.


Koszt udziału w Sejmiku wraz z bankietem dla nobilitowanych, renobilitowanych i
udekorowanych orderami – 400 zł, Pozostałych uczestników – 80 zł.
Potwierdzeniem uczestnictwa w uroczystym Sejmiku będzie wpłata w/w kwoty do
dnia 10.06.2019 r. na konto 63 1500 720l 1212 0005 4986 0000 (Szlachta Wielkopolska,
60-703 Poznań ul. Gwarna 6 z dopiskiem „Sejmik”).

Informacje szczegółowe – tel. 502 240 789

Sekretarz SSW
Zdzisław Domański herbu Larysza