27 maja 2023 r. Sejmik sprawozdawczo-wyborczy Stowarzyszenia Szlachta Wielkopolska

Zgodnie ze statutowym wymogiem Marszałek zwołuje na dzień 27 maja 2023 r. uroczysty Sejmik na godzinę 11.00. Obrady Sejmiku odbędą się w Zamku Górków w Szamotułach. Zamieszczamy szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa i program obrad.