Działamy! Wielkopolska Gwardia Honorowa pomaga szpitalowi i strażakom w Pleszewie

Wiele placówek medycznych potrzebuje wsparcia, by nieprzerwanie leczyć nie tylko chorych, którzy zakażeni zostali koronowirusem COVID-19. Gwardziści z Regimentu Wsparcia Operacyjnego WGH pomagają tym, którzy walczą na pierwszej linii – lekarzy, pielęgniarki, personel medyczny oraz strażaków. Przekazano maseczki chirurgiczne i fartuchy ochronne.

Te niezbędne w bieżącym funkcjonowaniu rzeczy trafiły do personelu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego szpitala w Pleszewie i Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie. Akcję i transport koordynowali st.sekcyjny Paweł Milczarek z KP PSP w Pleszewie i kpt. Przemysław Walewski z WGH w Poznaniu. Akcja będzie kontynuowana. Jak podkreślił komendant WGH kpt. Przemysław Walewski, już wkrótce wsparcie w dostawach maseczek planowane jest dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu całej Wielkopolski.

Więcej o akcji


Członkowie Gwardii mają obowiązek uczestniczyć w organizowanych ćwiczeniach i akcjach obrony cywilnej, przysposobienia wojskowego oraz do ćwiczeń i aktywnego udziału w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych i likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego oraz w innych działaniach mających na celu obronę i ochronę ludzkiego życia.

 

Wielkopolska Gwardia Honorowa z Komendą Główną w Poznaniu, zrzesza osoby kultywujące tradycję oręża polskiego ze szczególnym wyróżnieniem etosu rycerskiego czasów Polski Piastowskiej i Rzeczpospolitej, żołnierskiej tradycji Brygad Kawalerii Narodowej i Legionów Polskich gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Dewizą WGH jest „Honor to Służba”.
Wielkopolska Gwardia Narodowa nawiązuje do szczytnych tradycji Straży Ludowej i oddziałów Armii Wielkopolskiej walczących w Powstaniu Wielkopolskim, jednostek Wojska Polskiego II RP i wielkopolskich formacji walczących na frontach II wojny światowej.