Ważne daty w tegorocznym kalendarium!

Zapraszamy na Sejmik Szlachty Wielkopolskiej w dniu 4 kwietnia 2020 roku na Zamku Górków w Szamotułach, a  9 maja na Inwestyturę w szamotulskiej Bazylice Kolegiackiej.

Informujemy również, iż Konfraternia Szlachecka KOŚSBiM wraz z Konfraternią Środkowo-Pomorską KOŚSBiM organizują Inwestyturę Królewskiego Orderu św. Stanisława BM w dniu 9 maja 2020 r. w Bazylice Kolegiackiej p.w. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa w Szamotułach O szczegółach uroczystości poinformujemy w niezależnym zaproszeniu.