VIII Sejmik Szlachty Wielkopolskiej

W dniu 23 kwietnia 2016 w Sali Koncertowej Zamku Górków w Szamotułach odbył się doroczny Sejmik Szlachty Wielkopolskiej.

Obradom VIII Sejmiku przewodniczył Marszałek Szlachty Wielkopolskiej Andrzej Nowakowski, który przedstawił zebranym działalność Stowarzyszenia w okresie od ostatniego Sejmiku oraz nakreślił plan działania na lata 2016 – 2017.

Cztery osoby otrzymały Certyfikaty Szlachectwa wraz z Wywodami Genealogiczno – Heraldycznymi.

Zasłużeni członkowie Stowarzyszenia zostali uhonorowani Orderami „Nobilitas Restituta” oraz Krzyżami „Za Zasługi dla Wielkopolski”.

Członkowie, których staż przekroczył 5 lat otrzymali Medale Jubileuszowe.