VII Sejmik Szlachty Wielkopolskiej

W dniu 25 kwietnia 2015 roku w Muzeum Zamku Górków w Szamotułach odbyły się obrady VII Sejmiku Szlachty Wielkopolskiej. W sali rycerskiej w dniach 25 kwietnia do 8 maja prezentowano wystawę portretu historycznego, która wzbudziła ogromne zainteresowanie uczestników Sejmiku jak i osób zwiedzających Zamek – Muzeum.
Obradom przewodniczył Marszałek Stowarzyszenia Andrzej NOWAKOWSKI, który na wstępie powitał zaproszonych gości w osobach:
– Wielkiego Przeora Orderu Św. Stanisława, byłego wojewodę i posła, działacza politycznego i społecznego dr M. KRÓLA h. Własnego;
– Członka Rady Regencyjnej Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych Adama KAJKOWSKIEGO h. Łabędź-Łódź;
– Prezesa Związku Szlachty Polski Kresów Wschodnich Kazimierza WESOŁOWSKIEGO h. Korczak;
– członków i sympatyków Stowarzyszenia Szlachta Wielkopolska przybyłych na obrady.
Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego członka Stowarzyszenia WP. Zbigniewa Wincentego DWERNICKIEGO h. Sas

Na wstępie obrad nastąpiło uroczyste podpisanie Aktu Porozumienia o współpracy między Stowarzyszeniem Szlachta Wielkopolska a Związkiem Szlachty Polski Kresów Wschodnich. Akt podpisali: Marszałek Andrzej NOWAKOWSKI h. Trzy Księżyce oraz Prezes Kazimierz WESOŁOWSKI h. Korczak.

W części organizacyjnej jednogłośnie przyjęto uchwały nadaniu:
– pięciu osobom tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia,
– siedmiu osobom Certyfikaty Restytucji Szlachectwa z Wywodami Genealogiczno-Heraldyczne.

Udekorowano:
1. Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi dla Wielkopolski – Majoris Poloniae: Aldona ZAKRZEWSKA-JARYSZ h. Pomian, Michał PARYSEK h. Unita.
2. Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi dla Wielkopolski – Majoris Poloniae: Waldemar IDZIKOWSKi h. Ślepowron.
3. Orderem Wielkopolski Rycerski Krzyż Odrodzenia Szlachty – Nobilitas Restituta: Klasa III – Stefan BAJER H. Leliwa-Lew.
4. Medalem Jubileuszowym V- lecia członkowstwa w Stowarzyszeniu: Elżbieta DĄBROWSKA h. Korczak, Władysław GOWARZEWSKI h. Prawdzic, Jacek KOZICKI h. Ślepowron.

Przyjęto do akceptującej wiadomości sprawozdania z działalności organizacyjnej i finansowej za rok 2014 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o absolutorium.
Jednogłośnie przyjęto uchwałę o udzielenie absolutorium dla Prezydium oraz przyjęto założenia do działalności programowej na 2015 r.