VI Sejmik Szlachty Wielkopolskiej

W dniu 26 kwietnia 2014 r. w sali czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbył się uroczysty Sejmik sprawozdawczo-wyborczy Stowarzyszenia Szlachta Wielkopolska.
Przedmiotem obrad było:
1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia SW w latach 2008 – 2013.
2. Dekoracja zasłużonych członków:
– Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Majoris Poloniae – 2 osoby;
– Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Majoris Poloniae – 1 osoba;
– Orderem Św. Stanisława – 1 osoba;
– Suwerennym Orderem Nobilitas Restituta – klasy III 2osoby i klasy II – 3 osoby;
– Medalem Jubileuszowym V-lecia Stowarzyszenia SW – 7 osób;
– Medalem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego LABOR OMNIA VINCIT ? 3 osoby
– Krzyżem Monarchii – klasy II 2 osoby i klasy I 1 osoba;
– Wręczenie legitymacji członkowskiej WP. Ewie MALCHER.
3. Wybory nowych władz Stowarzyszenia. W wyborach wzięło udział 27 członków. W tajnym głosowaniu zostali wybrani:
Prezydium
Marszałek A. NOWAKOWSKI, Wice – M PARYSEK, Sekretarz – Z. DOMAŃSKI, Skarbnik – P. MIŁOSZ,
Członkowie – S. DOMAŃSKI, A. GOROŃSKI, J. IWIAŃSKI.
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – R. TRUSZKOWSKI,
Członkowie – T. PIEŃSKA i W. SZYMAŃSKI.