V Sejmik Szlachty Wielkopolskiej

W dniu 1 czerwca 2013 roku w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyły się obrady V Sejmiku Szlachty Wielkopolskiej. Obradom przewodniczył Marszałek Stowarzyszenia, który na wstępie powitał zaproszonych gości w osobach:
– Wielkiego Przeora Orderu Św. Stanisława, byłego wojewodę i posła, działacza politycznego i społecznego dr M. KRÓLA h. Własnego;
– Wielkiego Księcia i Regenta Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych Aleksandra PODOLSKIEGO h. Grzymała wraz z towarzyszącymi mu członkami UPUM;
– Członka Zarządu Związku Szlachty Polski Kresów Wschodnich Pawła NOWAKA ze Święczkiewiczów h. Doliwa z krzyżykiem;
– członków i sympatyków Stowarzyszenia Szlachta Wielkopolska przybyłych na obrady.
W części organizacyjnej jednogłośnie przyjęto uchwały o:
1. Nadaniu tytułu członka honorowego Stowarzyszenia dr Marianowi KRÓLOWI h. Własnego;
2. Ustanowieniu Krzyża Orderu Zasługi Majoris Poloniae;
3. Powołaniu Przemysława MIŁOSZA h. Lubicz na Kwestora Stowarzyszenia oraz Andrzeja GOROŃSKIEGO h. Ogończyk na Kustosza Resursy Szlacheckiej.

Certyfikaty Restytucji Szlachectwa i Wywody Genealogiczno-Heraldyczne otrzymali: Andrzej BERYT h. Attinentius, Beata Joanna BĄKOWSKA h. Larysza, Robert CICHOCKI h. Ślepowron, Jacek KOZICKI h. Własnego, Marian MAŁECKI h. Jelita, Przemysław MIŁOSZ h. Lubicz, Waldemar SZYMAŃSKI h. Ślepowron.

Zaznajomiono obecnych z ideą powołania Komandorii Szlacheckiej Orderu Św. Stanisława i oficjalnie zapowiedziano uroczystą Inwestyturę na dzień 11 listopada 2013 roku w Archikatedrze Poznańskiej.

Krzyżem Orderu Zasługi Majoris Poloniae udekorowano: Andrzej NOWAKOWSKI h. Ślepowron, Marian KRÓL h. Własny, Włodzimierz ŁĘCKI h. Nałęcz.

Wielkopolskim Rycerskim Krzyżem Odrodzenia Szlachty Nobilitas Restituta udekorowano:
Klasa III – Stefan DOMAŃSKI h. Larysza, Andrzej GOROŃSKI h. Ogończyk, Michał DASZCZYSZAK h. Nałęcz, Michał PARYSEK h. Unita , Krzysztof WIŚNIEWSKI h. Trzaska III. Klasa II – Natasza DEMBIŃSKA-URBANIAK h. Osęk.

Medalem Jubileuszowym V-lecia 18 Członków Założycieli Stowarzyszenia.

Przyjęto sprawozdanie z działalności organizacyjnej w ubiegłym okresie oraz przyjęto założenia do działalności programowej na 2013 r.