Konwent, Wrocław 23.09.2011

W dniu 23 września 2011 roku w Sali Kryształowej hotelu JASEK we Wrocławiu odbył się uroczysty Konwent z udziałem członków UNII POLSKICH UGRUPOWAŃ MONARCHISTYCZNYCH oraz Stowarzyszenia SZLACHTA WIELKOPOLSKA. W Konwencie uczestniczyło łącznie 60 członków obu Organizacji.

Otwarcia obrad dokonali wspólnie : Regent Aleksander Podolski h. Grzymała Wielki Książę U.P.U.M , oraz Marszałek Szlachty Wielkopolskiej W. Pan Andrzej Nowakowski h. Ślepowron. Na wstępie obrad obaj Panowie podpisali AKT POROZUMIENIA I WSPÓŁPRACY UNII POLSKICH UGRUPOWAŃ MONARCHISTYCZNYCH I STOWARZYSZENIA SZLACHTA WIELKOPOLSKA.

W trakcie Konwentu W. Pan Władysław GowarzewskiI h. Prawdzic dokonał uroczystego przekazania na ręce Regenta – Sztandaru U.P.U.M, którego jest fundatorem.

W uznaniu zasług za aktywną działalność w popularyzowaniu idei monarchistycznej oraz krzewieniu tradycji rycerskich i szlacheckich, Marszałek Stowarzyszenie S.W. udekorował Sztandar U.P.U.M Orderem Wielkopolski Rycerski Krzyż Odrodzenia Szlachty NOBILITAS RESTITUTA klasy III.

Marszałek Szlachty Wielkopolskiej wręczył Dyplomy Członka Honorowego W.Paniom Julicie Podolskiej h. Leliwa oraz Aldonie (Adzie) Zakrzewskiej Jarysz h. Pomian

Uroczystej ceremonii nadania i potwierdzenia szlachectwa dokonali kolejno Regent oraz Marszałek.Z ramienia Stowarzyszenia Certyfikaty Szlachectwa wraz z Wywodami Genealogiczno – Heraldycznymi otrzymali:
W.Pan Marek SZLĘZAK h. Kornic-Szreniawa
W.Pani Justyna RODZIŃSKA-NAIR h. Radwan
W.Pan Fryderyk MAŁACH-Tarczyński h. Tarnawa-Sołokaj
W.Pani Barbara Irena KOMALA h. Bończa
W.Pan Henryk GUTOWSKI h. Leszczyc
W.Pan Ryszard TRUSZKOWSKI h. Drogosław
W.Pan Stefan DOMAŃSKI h. Larysza.

W.Pan Adam KAJKOWSKI h. Łabędź- Łódź dokonał w imieniu KAPITUŁY SUWERENNEGO ORDERU Wielkopolski Rycerski Krzyż Odrodzenia Szlachty dekoracji zasłużonych członków Stowarzyszenia.
Order WRKOS klasy III otrzymali:
W.Pan Jerzy BRONIKOWSKI h. Osęk
W.Pan Jan DRAJCZYK h. Jatrzębiec
W.Pani Julita PODOLSKA h. Leliwa
W.Pan Krzysztof Banaś h. Dołęga.

Order WRKOS klasy II otrzymali:
W.Pan Józef ONOSZKO h. Jacyna
W.Pan Zbigniew DWRNICKI h. Sas.

Order WRKOS klasy I otrzymał W.Pan Andrzej NOWAKOWSKI h. Ślepowron.

Palatyn Kaliski i Margrabia Stowarzyszenia Familijnego Palatynat Kaliski JWP. Jacek TOMCZAK h. Kamea mocą swojego Edyktu nr 126/2011 ustanowił Członkami Honorowymi Palatynatu Kaliskiego następujące osoby:
W.Pana Aleksandra PODOLSKIEGO h. Grzymała, Wielkiego Księcia i Regenta UPUM
W.Panią Julitę Józefę PODOLSKĄ h. Leliwa, Księżną i Sekretarza Rady Regencyjnej
W.Pana Józefa Ludwika IWIAŃSKIEGO h. Jasieńczyk, Kanclerza Heroldii Wielkopolskiej
W.Pana Zdzisława DOMAŃSKIEGO h. Larysza, Sekretarza Prezydium Stowarzyszenia S.W.

Po zakończeniu części oficjalnej obrad Konwentu nastąpiło, w blasku świec oraz przy dźwiękach muzyki, wieczorne spotkanie towarzyskie uczestników Konwentu.