IX Sejmik Szlachty Wielkopolskiej

W dniu 8 kwietnia 2017 roku tradycyjnie w Muzeum Zamku Górków w Szamotułach odbyły się obrady IX Sejmiku Szlachty Wielkopolskiej.
Obradom przewodniczył Marszałek Stowarzyszenia Andrzej NOWAKOWSKI, który powitał członków i sympatyków Stowarzyszenia Szlachta Wielkopolska przybyłych na obrady. Następnie przedstawił zebranym działalność Stowarzyszenia w okresie od poprzedniego Sejmiku oraz nakreślił plan działania na jubileusz 10-lecia Stowarzyszenie. Podpisano umowę o współpracy z fundacją CERIS w Słupsku.

W czasie uroczystej celebry Certyfikaty Restytucji Szlachectwa i Wywody Genealogiczno-Heraldyczne otrzymało 5 osób, oraz Certyfikaty Nobilitacji Szlachectwa XXI wieku otrzymało 6 osób.

Zasłużeni członkowie Stowarzyszenia zostali uhonorowani Orderem „Nobilitas Restituta” oraz Krzyżem Orderu Zasługi – Maioris Poloniae. Dekorowano też Medalem jubileuszowym osoby z 5-letnim stażem w Stowarzyszeniu.

Po obradach uczestnicy zwiedzili wystawę „Pędzlem i piórem” autorów I.V. Polanowskiego & Dominika Górnego.

Zwieńczeniem Sejmiku była, na Sali Rycerskiej, uroczysta wspólna biesiada.