IV Sejmik Szlachty Wielkopolskiej

W dniu 21 kwietnia 2012 roku w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyły się obrady IV Sejmiku Szlachty Wielkopolskiej. W obradach uczestniczyli zaproszeni goście :
– Wielki Przeor Orderu Św. Stanisława, były wojewoda i poseł, działacz polityczny i społeczny – dr Marian KRÓL,
– Regent Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych Wielki Książę Aleksander PODOLSKI h. Grzymała,
– Członek Zarządu Związku Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich Paweł NOWAK ze Świeczkiewiczów h. Doliwa z Krzyżykiem,
– Palatyn Kaliski – Jacek TOMCZAK herbu Kamea,
– Kanclerz Collegium Heraldicum Concordiae – dr Norbert WÓJTOWICZ h. własnego.

W części organizacyjnej obrad uczestnicy jednogłośnie przyjęli uchwałę o ustanowieniu Medalu Jubileuszowego oraz program działania Stowarzyszenia na 2012 / 2013. W dalszej części obrad darczyńcy na rzecz wykonania sztandaru Stowarzyszenia dokonali symbolicznego wbijania imiennych symbolicznych gwoździ w drzewce sztandaru. Przedstawiciele Stowarzyszenia wręczyli „List Gratulacyjny” Przewodniczącemu Społecznego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego Przemysła II w Poznaniu byłemu wojewodzie i senatorowi prof. Włodzimierzowi Łęckiemu herbu Nałęcz. Certyfikaty Restytucji Szlachectwa i Wywody Genealogiczno – Heraldyczne otrzymali : WP Bogumił MOENKE h. Gozdawa, WP Michał DASZCZYSZAK h. Nałęcz, WP Tomasz MARCINIAK h. Lubicz. Czterem członkom Stowarzyszenia wręczono Honorowe Certyfikaty Szlachectwa Związku Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich.

W dniu 21 kwietnia 2012 r. na Sejmiku stowarzyszenia SZLACHTA WIELKOPOLSKA jednogłośnie przyjęto uchwałę o ustanowieniu medalu jubileuszowego. Medal jest 3 klasowy (brązowy, srebrny, złoty).

Medal określonej klasy przyznawany będzie jedynie członkom stowarzyszenia przez Sejmik, na wniosek Prezydium, odpowiednio za twórcze: V, X, XV- lecie stażu członkowskiego w stowarzyszeniu SZLACHTA WIELKOPOLSKA.

W końcowej części Sejmiku wykłady popularnonaukowe wygłosili:
– Przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego Przemysła II prof. dr Włodzimierz ŁĘCKI;
– Kanclerz Collegium Heraldicum Concordiae – dr Norbert WÓJTOWICZ.