II Sejmik Szlachty Wielkopolskiej

W dniu 19.06.2010 roku w sali konferencyjnej na terenie CITY PARK RESIDENCE w Poznaniu odbyły się obrady II Sejmiku Szlachty Wielkopolskiej. Przeprowadzono m. in. wybory uzupełniające do Władz Stowarzyszenia, poszerzono skład Prezydium o nowego członka oraz podjęto uchwały o nadanie członkostwa honorowego. Nowym skarbnikiem został WP Janusz Borucki h. Rola, a na nowego członka Prezydium powołano WP Władysława Gowarzewskiego h. Prawdzic. Na funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powołano panią Nataszę Dembińską h. Osęk. Do grona członków Heroldii powołano WP Krzysztofa Banasia h. Dołęga oraz WP Władysława Gowarzewskiego h. Prawdzic. Członkostwo Honorowe Stowarzyszenia „Szlachta Wielkopolska ” nadano następującym postulantom: WP Danielowi Olbrychskiemu, WP Tadeuszowi von Lison, WP Markowi Torzewskiemu.

.