I Sejmik Szlachty Wielkopolskiej

W dniu 21 marca 2009 roku w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 58/64, budynku Miastoprojekt Poznań Sp. z o.o. odbył się inauguracyjny Sejmik Stowarzyszenia Szlachta Wielkopolska. W trakcie obrad przyjęto między innymi uchwały w sprawie:
– nadania członkostwa honorowego Stowarzyszenia;
– zmian w Statucie Stowarzyszenia;
– wyboru władz Stowarzyszenia: Prezydium, Komisji Rewizyjnej, Kapituły Orderu Wielkopolskiego Rycerskiego Krzyża Odrodzenia Szlachty, Heroldii;
– Kodeksu etyki etykiety oraz Statutu orderu WRKOS;
– wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat wnoszonych przez członków na rzecz Stowarzyszenia, a także sposobu oraz terminu ich uiszczania;
– zatwierdzenie wzoru: godła, sztandaru, pieczęci, flagi i stroju ceremonialnego organizacji oraz Certyfikatu Szlachectwa.