W poszukiwaniu przodków. Rody szlacheckie w Wielkopolsce w XVI-XIX w.

Dzięki digitalizacji opracowań naukowych mamy obecnie dostęp do wielu źródeł jeszcze nie tak dawno dostępnych tylko dla znawców.

Zeszyty zawierające dane metrykalne szlachty i mieszczaństwa wielkopolskiego prowadzone były przez dr.  Wojciecha Skowrońskiego (1904 – 1978) w trakcie objazdu parafii rzymskokatolickich archidiecezji gnieźnieńskiej oraz diecezji poznańskiej, włocławskiej i wrocławskiej z terenu historycznej Wielkopolski (dawnych województw poznańskiego i kaliskiego), gdzie dokonywał wypisów z ksiąg metrykalnych od końca XVI do początku XX wieku.

Digitalizacji dorobku dr.Wojciecha Skowrońskiego dokonali pracownicy Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk . Tym, którzy zabiorą się do lektury źródeł warto przypomnieć, że autor uzupełniał je wypisami z akt hipotecznych, nagrobków, XIX-wiecznej prasy, publikacji źródłowych i literatury heraldycznej. ; Stosowane przez Skowrońskiego skróty nazw ksiąg metrykalnych: B (Liber Baptisatorum), C (Liber Copulatorum), M (Liber Mortuorum) ; Braki w numeracji stron – część stron niezapisana – nie zostały zeskanowane.

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

źródło

Wszystkie dostępne wersje

 


 

Opr. Przemysław Walewski